EU zanimivosti – zdravstvo

Če med začasnim bivanjem v drugi državi EU zbolite ali se poškodujete, ste upravičeni do brezplačne zdravstvene oskrbe.

To je sicer mogoče le z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, za katero je v matični državi potrebno posebej zaprositi. Ta potrjuje, da ste zavarovani v državi EU in imate s tem pravico do zdravstvene oskrbe. Poleg držav EU imate zdravljenje na voljo še v Lihtenštajnu, Švici, Norveški in Islandiji.

Če pa Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja nimate, vam zdravljenja kljub temu ne morejo zavrniti. Edina razlika je v tem, da boste morali plačati takoj v državi zdravljenja. Po vrnitvi v matično državo lahko zaprosite za povračilo denarja, vendar bo ta znesek enak ceni, ki bi jo plačali, če bi enako zdravljenje potrebovali v matični državi. Kar je pogosto manj od tistega kar ste plačali v tujini.

Evropska kartica ne krije stroškov reševanja, vračanja v matično državo in zasebnih zdravstvenih storitev.

Če se želite načrtno zdraviti v drugi državi EU, imate pravico, da za zdravljenje plačate enako kot prebivalci tiste države. Odvisno od zdravljenja vam lahko v matični državi povrnejo nekatere stroške. Vse v zvezi z organizacijo zdravljenja (predhodno odobritvijo) in urejanjem stroškov lahko uredite na informacijski kontaktni točki vaše države.

Viri: Your Europe, Zdravje. https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_sl.htm(15. 5. 2021)

Viri slik: Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. https://bit.ly/3tOGR67 (15. 5. 2021)