Denarna valuta evro

Večina držav članic Evropske unije je ob pridružitvi sprejela tudi denarno valuto evro, a obstaja nekaj izjem kot so danska krona, švedska krona in pa tudi hrvaška kuna. Ste vedeli, da je hrvaška denarna valuta poimena po glodalcu kuni, katere koža je bila v času rimskega imperija na območju Panonije v uporabi kot sredstvo za plačilo davkov.

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_kuna