11 kg tekstilnih odpadkov

Povprečen Evropejec letno ustvari približno 11 kg tekstilnih odpadkov.

V letu 2019 je bila količina odpadne embalaže v EU na prebivalca ocenjena na 177,4 kg  (74,0 kg na prebivalca na Hrvaškem in 228,0 kg na prebivalca na Irskem).